Vastauksia kysymyksiin

Allekirjoituksia kerätään 17.4.2024 saakka.

Olemme saaneet joitakin kysymyksiä ja kommentteja ja päätimme niihin vastata kerralla. Osaan vastaukset ovat saatavilla kyllä myös tekemämme aloitteen perusteluissa, mutta tässä ehkä vähän pidemmillä perusteluilla.

❓Miksi aloite on tehty?

➡️ Kansalaisaloitteessa ajatuksena on, että elinkeinoverolakiin lisätään säännös yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan vähennyskelpoisuudesta. Kyse aloitteessa on siis omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuritoimintaan liittyvien kulujen vähentämisestä verotuksessa.
➡️ Mahdollisuus verovapaisiin henkilökuntaetuihin (kuten omaehtoiseen liikunta- ja kulttuurietuun) koskettaa muissa yhtiömuodossa (Oy, Ay, Ky) toimivia (yksin)yrittäjiä. Yhtiön palveluksessa tosiasiallisesti työskentelevä osakas kuuluu yhtiön henkilökuntaan, vaikka ei maksaisi itselleen työskentelystä palkkaa. Yhtiön henkilökuntaan kuuluvana osakas voi saada verovapaan henkilökuntaedun samoin edellytyksin kuin muutkin työntekijät. Mainittu koskee myös osakkaita, joiden lisäksi yhtiössä ei työskentele muita työntekijöitä. Eli osakkailla (yrittäjillä) edellytyksenä ei ole palkanmaksu, vaan tosiasiallinen työskentely yrityksessä. Toiminimiyrittäjää (liikkeen- tai ammatinharjoittajaa) tuo mahdollisuus ei koske, koska toiminimi ei ole toiminimiyrittäjästä itsestään erillinen oikeushenkilö eikä siten ”toiminimi” voi olla toiminimiyrittäjän työnantaja (ts. luonnollinen henkilö olisi itse itsensä työnantaja). Toiminimiyrittäjä ei siten voi itse kuulua toiminimen henkilökuntaan eikä siten myöskään hänelle järjestetyn henkilökuntaedun (mm. omaehtoinen liikunta- ja kulttuurietu) kustannukset lähtökohtaisesti ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Tämän epäkohdan purkamiseen pyrimme aloitteemme avulla vaikuttamaan.
➡️ Eräs lakimies totesi, että hänen nähtyään aloitteen vireille tulon oli hän käynyt tutkimassa pykälät ja totesi, että oikealla asialla olemme. Hän myös jatkoi, että miten tällainen epäkohta on voinut jäädä edes olemaan. Tämän epäkohdan me haluamme korjata.

❓ Toiminimiyrittäjillähän kuitenkin on jo verotuksessa yrittäjävähennys, miksi tätä nyt haetaan?

➡️ Nykyään on. Yrittäjävähennys luotiin aikanaan kompensoimaan yhteisöveron alennus toiminimiyrittäjille. Koska toiminimi on henkilöyritys, olisi yhteisöveron alennus ilman vastaavaa toiminimille suunnattua yrittäjävähennystä asettanut yritykset verotuksellisesti epätasa-arvoiseen asemaan yhtiömuodon perusteella. Eli kyseessä oli vastaavanlainen verotuksellisen epätasa-arvoistavan kohtelun poistaminen, kuin mitä nyt tällä aloitteella ajamme kulttuuri- ja liikuntaedun osalta.

❓ Tuet ovat turhia

➡️ Joitakin mielipiteitä on tullut, että kaikki etuudet ja etusetelit pitäisi ennemminkin poistaa. Tällä hetkellä tukia ja etuseteleitä on kuitenkin tarjolla. Tekemällämme aloitteella pyrimme siihen, että myös toiminimiyrittäjiä kohdeltaisiin tasavertaisesti muihin yrittäjiin verrattuna.

❓Miksi ei YEL ole kärkenä

➡️ Meiltä on myös kysytty, että miksi emme nosta YEL asiaa esiin. Vaikka emme nyt ole nostaneet YELiä esiin, se ei tarkoita sitä, ettei se olisi meillä agendalla. YEL-säännökset ovat samat kaikille ja sen kokonaisuudistuksen ajaminen on mielestämme lähtökohtaisesti järjestön edunvalvonnan tehtäviä laajemmin kuin vain yksinyrittäjäverkoston ulostuloina. Ja YEL on mukana Suomen Yrittäjien eduskuntaohjelmassa.
➡️ YEL muutos on niin suuri muutos, ettei välttämättä onnistu edes yhden hallituskauden aikana. Tämän vuoksi siihen muutosta ”odotellessa” on meidän mielestämme hyvä ajaa myös pienempiä asioita, joilla on mahdollista saada nopeitakin uudistuksia aikaiseksi.

❓Aloitteen vastuuhenkilöt

➡️ Aloite on Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäverkoston jäsenten alkuun panema. Aloite on siis siviilihenkilöiden tekemä, ei järjestön. Aloitteen on palveluun lisännyt ja ensimmäisenä allekirjoittanut johtoryhmän puheenjohtaja Saara Liukkonen. Muut vastuuhenkilöt ovat Anne Äikäs, Ismo Eerola, Jarno Vuorinen, Juha Hentula, Jukka Hurrila, Kirsi Paldanius, Krista-Carola Mäkinen, Mari Ståhls, Petra Pulkkinen, Päivi Peltomaa, Satu Hirvonen ja Esko Katila.

Jos et vielä allekirjoittanut, niin pyydämme, että teet sen vaikkei asia suoraan sinua juuri nyt koskisi. Hyvin todennäköisesti tunnet jonkun jota asia koskettaa, sen verran monta meitä on.

Ja linkkiä saa jakaa eteenpäin niin paljon kuin haluaa 👍

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12765