Työpajat

Työpajat ovat yrityskohtaisia ja työpajan vetäjä valmistelee kunkin työpajan tilaajayrityksen näkökulmasta.

Tarjolla olevat työpajat soveltuvat etenkin pk-sektorin yrityksille, jotka haluavat selkeyttää ja kehittää oman yrityksensä viestintää ja markkinointia. 

Vetäjä tutustuu yritykseen ennen sovittuja työpajoja hyödyntäen käytettävissä olevia materiaaleja sekä tekee tarvittaessa ennakkokyselyn. Valmistelujen pohjalta kukin työpaja rakennetaan yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Kokonaispakettiin kuuluu:
– Ennen työpajaa vetäjän tekemä valmistautuminen (3 tuntia)
– Etäyhteyksin pidettävä työpaja, joka on kestoltaan ½ päivää (3 tuntia)
– Työpajan jälkeen yritykselle käyttöön jäävä yhteenveto ja työpohjat vetäjältä (2 tuntia)

Valittuun työpajaan voi osallistua useampi henkilö tilaajayrityksestä tai vaihtoehtoisesti työpaja voidaan pitää esim. kahden yrityksen yhteisenä. Yhden työpajan maksimiosallistujamäärä kahdeksan.

Alla olevista työpajoista voi yritys valita itselleen sopivimman/sopivimmat. Valintaa voidaan tarkentaa yhdessä alkukartoituksen jälkeen. Kukin työpaja räätälöidään lopulliselta sisällöltään yrityskohtaisesti. Alla olevissa kuvauksissa on kunkin työpajan osalta suuntaa antava kokonaisuus.

Räätälöidyt, yrityskohtaiset työpajavaihtoehdot

1 Viestintä -työpaja

Viestinnän suunnittelulla tähdätään vaikuttavaan, oivaltavaan ja oikea-aikaiseen viestintään.

2 Somekanavat -työpaja

Työpajassa tutustutaan some -etikettiin ja siihen, että mitä siellä voidaan tehdä ja mitä ei kannata tehdä.

3 Facebook yrityskäytössä -työpaja

Työpajassa tutustutaan Facebookin mahdollisuuksiin yrityskäytössä.

4 Instagram yrityskäytössä -työpaja

Kuvat ja videot ovat lähes käsin kosketeltavia ja luovat näin aivan uudenlaisia tapoja jakaa kokemuksia.

5 Markkinointi -työpaja

Työpajassa pääset mm. kirkastamaan oman markkinointisi tavoitetta, selkeyttämään omia tärkeimpiä kohderyhmiäsi.

6 Uutiskirje -työpaja

Uutiskirjeeseen liittyy asioita joita tarvitsee ottaa huomioon ja näihin työpajassa paneudutaan.

7 Ladattavan materiaalin laatiminen www-sivuille -työpaja

Uutiskirjeeseen liittyy asioita joita tarvitsee ottaa huomioon ja näihin työpajassa paneudutaan.

Työpajojen hinnat

1 työpaja (vapaavalintainen työpaja vaihtoehdoista 1-7)  800 €

2 työpajaa (kaksi vapaavalintaista työpajaa vaihtoehdoista 1-7 esim. markkinointi ja somekanavat)   1.500 €

3 työpajaa (kolme vapaavalintaista työpajaa vaihtoehdoista 1-7) 2.000 €

Hintoihin lisätään alv. 24%

Työpajojen varaus

 

Varmistus

Työpajojen vetäjä: SaaraLiu, Saara Liukkonen

Saaralla on monen vuoden aikana koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu tietämys markkinoinnista ja sosiaalisista medioista. Hän on sosiaalisen median moniosaaja ja ammattilainen. Kouluttajana Saara on saanut erinomaisia palautteita selkeydestä ja asiantuntevuudesta.

Vuonna 2019 järjestettyjen koulutuksiin osallistuneiden arvioita koulutuksista ja kouluttajasta: (Keskiarvot asteikolla 1-5)

Asiantuntemus   4,46
Kyky esittää asiansa  4,56
Esityksen sisältö ja tärkeys  4,34
Koulutuksen kesto  4,27

Osallistujien kommentteja koulutuksesta:

“Opin uusia juttuja mitä ei tapahdu usein.”
“Kouluttajan hyvä rento asenne ja asiantuntemus!” “Käytännönläheinen opetustapa.”
“Odotin koulutukselta paljon, mutta sain vielä enemmän kuin odotin. Kiitos!”