Rekisteriseloste

Tmi SaaraLiu | Uutiskirjeosoitteisto
REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi SaaraLiu, Rauhaniementie 10 as 14, 50190 MIKKELI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Saara Liukkonen
Puhelin: 040 5020 583
Sähköposti: saaraliu@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Uutiskirjeosoitteisto

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen tuotteiden ja palvelujen markkinointi sähköpostitse

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot on kerätty pääsääntöisesti  rekisterinpitäjän olemassaolevista osoitteistoista sekä vastaanotetuista käyntikorteista. Uutiskirjeen voi tilata myös itse, jolloin osoite on sitä kautta vastaanotettu.  Listalta voi poistua milloin vain.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muualle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan tietojenkäsittelyvaltuuksien avulla. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.